פרטיות ואבטחה

האם המידע האישי שלי המופיע באתר מאובטח?

חברת הון ליין מחויבת לשמירה על סודיות הנתונים והגנה על המידע האישי של לקוחות החברה באתר זה. המידע שנמסר לנו נשמר בסודיות מוחלטת ונעשה בו שימוש אך ורק לצרכים לשמם נמסר לנו המידע כפי שיפורט להלן.

חברת הון ליין עשויה לאסוף מידע באופן מצטבר ואנונימי על הגולשים באתר (בין היתר ע"י שימוש ב-Cookies) ומידע אישי (שם, טלפון, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני וכו') כאשר הם בוחרים לספק מידע זה או כשהוא דרוש לשם יצירת קשר עם הגולשים כמפורט להלן.

אם אינך רוצה לקבל Cookies, תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך נא היוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן. זכור, עם זאת, שנטרול העוגיות עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר Honline.com או באתרי אינטרנט אחרים. בנוסף לכך, אתה יכול למחוק את ה- Cookies במחשבך בכל רגע. מוצע שתעשה כן, רק אם אתה משוכנע שאינך רוצה שאתרי Honline.com יותאם להעדפותיך. הואיל והעוגיות מונעות ממך לעתים את הצורך להזין שמות משתמש וסיסמאות, אל תמחק אותן אלא אם כן אתה משוכנע שרשמת תחילה את כל הפרטים הדרושים לשימוש באתרים במקום בטוח.

פרסומות של צדדים שלישיים

Honline.com מתירה לחברות אחדות לנהל את מערך הגשת הפרסומות באתרי שונים. המודעות, שבהן אתה צופה בעת הביקור באתרים השונים, מגיעות ממחשביהן של אותן חברות. לצורך ניהול הפרסומות, חברות אלה מציבות Cookies במחשבך ומשבצות "משואות רשת" (web beacons) במודעות הפרסומת, או בדפי האתר. המשואות הן קבצים גראפיים זעירים בעלי מזהה ייחודי, המשובצים בדפי אינטרנט ושתפקידם לסייע באיסוף מידע אודות הצפייה והשימוש באתר. המידע הנאסף איננו מזהה אותך, אלא רק מבקש להתאים את הפרסומות שיוצגו בפניך לנושאים שיעניינו אותך. השימוש שחברות אלה עושות ב-Cookies ובמשואות רשת כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות זו של אתרי Honline.com אם אתה רוצה לבדוק את מדיניות הפרטיות של החברות השונות תוכל לעשות כן באמצעות אתרי האינטרנט שלהן.

כמו כן, אתרנו כולל קישורים (Links) לאתרי אינטרנט אחרים. חברת הון ליין אינה אחראית לאבטחת המידע ומדיניות שמירת הפרטיות באתרים אלה ולתוכן של אתרים אלה. המדיניות המתוארת במסמך זה תקפה אך ורק לאתר האינטרנט של הון ליין.

מובהר בזאת, כי עצם הקלדת פרטי המשתמש באתר מהווה הסכמה ברורה לכך שהמשתמש מתיר להון ליין או מי מטעמה להשתמש בפרטים שמסר, בכפוף לכל דין, לרבות הסכמתו של המשתמש לקבל דברי דואר בין בדואר רגיל, בין בדואר אלקטרוני או בכל דרך אחרת. המידע שאנו אוספים מהגולשים באתר מיועד לשם פניית הון ליין לגולשים לצורך הצעת שירותים ושיווק מוצרים פיננסים של החברה, כדי לאפשר להון ליין להביא לידיעת לקוחותיה מידע על מוצרים ושירותים אלה אשר לדעת החברה עשויים לעניין את לקוחותיה, למטרות עיבודים סטטיסטיים, למטרת שיפור ו/או שינוי השירותים הניתנים באמצעות האתר ותכניו וכן לצורך טיפול בתביעות.

חברת הון ליין עושה כל שביכולתה כדי לשמור על סודיות המידע האישי שלך. לצורך זה, הון ליין משתמשת באמצעי אבטחה סבירים התואמים את הסטנדרטים הנהוגים בתעשיית האינטרנט, ובכלל זה שימוש בשרתים מאובטחים בפרוטוקול SSL. חברת הון ליין משתמשת במגוון כללים פיסיים וטכניים המשמשים כמכלול להגנה על המידע המאוחסן באתר ובוחנת באופן קבוע את עמידותה של המערכת.

למרות האמור לעיל קיים סיכון של חדירה למאגרי הנתונים. הגם שחברת הון ליין נוקטת באמצעי אבטחה סבירים, חברת הון ליין לא תהיה אחראית לנזק שנגרם בעקבות חדירה בלתי מורשית כאמור והעברת מידע לצד ג' עקב חדירה כאמור. חברת הון ליין שומרת לעצמה את הזכות לנקוט באמצעי אבטחה סבירים אחרים מהמתואר לעיל, התואמים את הסטנדרט הנהוג בתעשיית האינטרנט.

הונאה מקוונת - "פישינג"

ייתכן כי גורמים שונים ינסו לחדור לאתר ע"י שימוש באמצעי הזדהות שקיבלת מהון ליין. לכן, לעולם אל תעביר את שם המשתמש ו/או סיסמת הגישה שלך בדואר אלקטרוני, בפקס או בעל פה לכל גורם שהוא ושמור את שם המשתמש ו/או סיסמת הגישה שלך במקום בטוח ומאובטח.
הזהר מהודעות דוא"ל מזויפות - הודעות דוא"ל מזויפות הינן הודעות הנשלחות כביכול מהון ליין או מחברה מוכרת אחרת אשר מבקשות ממקבל ההודעה להיכנס לאתר החברה באמצעות קישור הניתן בתוך ההודעה, ולמסור או לעדכן את נתוני ההזדהות שלו (סיסמאות, מספרי חשבון וכדומה). תוך פירוט הסיבות בגינן נדרש העדכון: סיבות ביטחון, שדרוג מערכות וכדומה. הקישור בהודעה יכול להיות חיקוי מדויק של האתר הרשמי של החברה ממנה כביכול נשלח המכתב. בדרך זו מנסים שלא כדין להשיג את נתוני ההזדהות של הנמען לצורך גישה לחשבונותיהם. לידיעתך, בשום מקרה לא תפנה חברת הון ליין ללקוחותיה בדוא"ל בו הם יתבקשו לעדכן את פרטיהם האישיים ו/או למסור את הסיסמא האישית שלהם ולכן אין להיענות לבקשה לביצוע עדכון פרטים המתקבלת באמצעות דוא"ל ואין למסור את הסיסמא האישית לאף גורם. במקרה ויש לך ספק לגבי מהות הודעה מסוימת אנא פנה לחברת הון ליין ללא דיחוי.

הגבלות על השימוש במידע

בהתאם למדיניות זו בעניין שמירת הפרטיות והסודיות, אנו נשמור על המידע שלך. לא נסחור בו, לא נמכור אותו ולא נעבירו לאחרים לצורך שימוש כלשהו, למעט כאמור במסמך זה . עם זאת, הון ליין ואלומות שומרות על זכותן לגלות בכל עת מידע כפי שיידרש על מנת לקיים את הדרישות החלות במסגרת החוק, התקנות, הליכים משפטיים, או בהתאם לדרישה הממונה על שוק ההון, הביטוח והחיסכון או כל רשות מוסמכת אחרת.

הודעות בדבר שינויים

חברת הון ליין ואלומות שומרות לעצמן הזכות להכניס שינויים במדיניות זו. בכל עת תופיע באתר מדיניות שמירת הפרטיות והאבטחה המעודכנות של חברת הון ליין ואלומות .